GERİ DÖN

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1

 

Taraflar

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) aşağıda belirtilen taraflar arasında ve aşağıda kararlaştırılan hüküm ve şartlarda imzalanmıştır.

 

A- SATICI

Unvan: 

Adres:

Telefon:

Fax:

Mersis No: 

E-Posta:

 

 

B- ALICI

Adı-Soyadı:

TCKN / VKN :

Adres:

Telefon:

E-Posta:

 

Alıcı, Sitede Sözleşme konusu Ürünün temel nitelikleri, nakliye, KDV ve diğer her türlü ek bedel dahil toplam satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda Ürünün satışının gerçekleşmesine dair onay verdiğini beyan eder. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, işbu Sözleşmenin akdinden önce, Satıcı tarafından kendisine verilmesi gereken Ürünlere ilişkin temel nitelikleri, Satıcı’nın unvanını ve iletişim bilgilerini, Ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası cinsinden satış fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini, cayma hakkının kullanım şartları, süresi, usulü ve öngörülen nakliyeciyi, cayma bildiriminin yapılacağı iletişim adresini, cayma hakkının kullanılamayacağı ve kaybedileceği halleri ve uyuşmazlık halinde başvurabileceği hukuki yolları doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve bu bilgileri onayladığını teyit etmiş olur.

 

Sözleşme konusu Ürünler, sipariş konusu mal ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Sitede yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ve Alıcı’nın ödemeyi yapmasından sonra Alıcı veya beyan ettiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre siparişi verilen her bir Ürün için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bununla beraber bazı ürünlerin özel teslim koşulları internet sitesinde ürün detayı kısmında verilmektedir. Alıcı ürünü satın almadan önce bu koşulları okur ve sipariş vermesi halinde ilgili teslimat koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

Ürün/ürünler Satıcı’nın belirlediği ve Alıcı’nın da iş bu sözleşmeyi onaylayarak kabul etmiş olduğu lojistik firması tarafından madde 1-B’de verilen Alıcı adresine sevk edilir. Sevkiyat adresinde değişiklik olması ve bunun ürün sevkiyatının başlamasından en az 3 işgünü önce Satıcıya bildirilmesi Alıcı’nın sorumluluğundadır.

 

Sevkiyat adresinde ürün/ürünlerin yatay-dikey taşımaları Satıcı tarafından olanaklar ölçüsünde sağlanır.

 

İşbu Sözleşmede belirtilen nakliye ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.

 

Kargo firmasının, Ürünleri Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı Alıcı’dan kaynaklanan herhangi bir sorun ya da Alıcı’nın beyan ettiği adreste bulunmaması nedeniyle siparişi verilen Ürünün Alıcı'ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

Alıcı, işbu Sözleşme ile beyan ettiği teslimat adresinde bulunmadığı takdirde, Ürünlerin tekrar gönderilmesi nedeniyle oluşacak ek nakliye maliyetinden sorumlu olacaktır. Ürünler, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adı/unvanı Alıcı tarafından açık ve yazılı olarak belirtilecek olup, işbu kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ya da Alıcı tarafından belirtilen adreste bulunmaması nedeniyle teslimatın gerçekleşememesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Ürünlerin işbu kişi/kuruluş tarafından teslim alınmaması ya da Alıcı tarafından belirtilen adreste bulunmaması nedeniyle teslimatın gerçekleşememesi nedeniyle Ürünlerin yeniden gönderilmesi nedeniyle oluşacak ek maliyetten Alıcı sorumlu olacaktır.

 

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

 

Alıcı'nın, Sözleşme konusu Malı teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Malın hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Malın sorumluluğu ve hasarlar Alıcı'ya aittir.

 

Satıcı, Sözleşme konusu Ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

Satıcı, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

Ürünlerde oluşacak her türlü arıza gerektiren durum için Satıcı, Alıcı’ya yetkili servis bilgisi ve randevu detayını sağlar.

 

Satıcı, Alıcı’ya tesliminin imkânsız hale gelmesi nedeniyle Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrenmesini takip eden 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirim yapmak ve işbu bildirimi takip eden 14 (ondört) günlük süre içinde Alıcı’dan tahsil ettiği tüm bedeli iade etmekle yükümlüdür.

 

Ürünlerin teslimatı için Ön Bilgilendirme Formu’nun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

Ürünün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcı'ya iade edecek ve nakliye giderleri dahil olmak üzere tüm giderlere katlanacaktır.

 

Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı (i) siparişin iptal edilmesi, (ii) Sözleşme konusu Ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi veya (iii) teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi şeklindeki seçimlik haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, sipariş tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın Satıcı tarafından bankaya iadesinden sonra, banka tarafından Alıcı hesaplarına yansıtılması tamamen banka işlem süreci ile ilgilidir. Alıcı, ilgili Ürün tutarı bankaya iade edildikten sonraki gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın ilgili banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının tamamen bankanın uygulama usulüne göre gerçekleştirileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

MADDE 2

 

İade Prosedürü

 

Kredi kartı taksitiyle alınan ürünlerin tutar iadesinde; Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka Alıcı'ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı'nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı 'ya nakit para ile ödeme yapamaz. Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Satıcı ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Alıcı'ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Satıcı'nın Banka'ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı'ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka'ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Alıcı'ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.

 

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 3

 

Cayma Hakkım

 

Alıcı, Ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürünleri reddederek cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı ’ya aittir.

 

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı'nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı'nin veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı'nin veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

 

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcı'nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir

 

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı'ya yazılı olarak, Satıcı'ya ait faks, telefon veya elektronik posta veya kalıcı veri saklayıcısı ile yapılması ve Ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması gerekir.

 

Bu hakkın kullanılması halinde,

Alıcı’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

İade formu (internet sitesi içerisinde bulunmaktadır), 385 sayılı V.U.K. Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

 

İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Satıcı veya sağlayıcı, cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden Alıcı’ya seçenek de sunabilir.  İnternet sitesi üzerinden tüketicilere cayma hakkı sunulması durumunda Satıcı veya sağlayıcı, tüketicilerin iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletmek zorundadır.

 

Ürünün iade alınmasıyla ilgili olarak, Satıcı’nın yetki verdiği lojistik firması Satıcı tarafından görevlendirilir.

 

Ürünün satıcının yetkilendirmediği lojistik firmasıyla geri gönderilmesi durumunda Satıcı lojistik giderlerini karşılamaz. Bu tür geri gönderme durumunda ürünün hasarlanması vb. durumlardan Alıcı sorumludur.

 

Ürünün iade alınmasından önce demontaj işlemi yapılması gerekiyorsa, bu işlem Satıcı’nın yetkilendirdiği servis merkezi tarafından yapılır. Alıcı’nın Satıcı tarafından yetkilendirilen servis merkezinden başka bir firmaya demonte ettirmesi ve/veya kendisi demonte etmesi durumunda ürün geri alınmaz.

 

Cayma Hakkının kullanılması halinde,

İade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak cayma hakkının kullanıldığı günü takip eden 10 (on) gün içinde Satıcı’ya teslim edilmesi ve 20 günlük süre içerisinde ürünü iade alması gerekmektedir.

 

Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

 

Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle Ürünlerin değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 4

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

 

Aşağıda sayılan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz:

 

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetler

 

Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler

 

Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler

 

Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünler

 

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler

 

Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri ve tek kullanımlık kopyalanabilir yazılım ve programlar

 

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınlar

 

Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün ve hizmetler

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi ürünler

 

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler

 

Mevzuatta cayma hakkının kullanılamayacağı belirlenen diğer ürünler

 

Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi ise, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

Her türlü kozmetik ürün

İç giyim ürünleri

Her türlü kişisel bakım ürünü

Her türlü yazılım ve programlar

DVD, VCD, CD ve kasetler

Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)

 

MADDE 5

 

Uyuşmazlıkların Çözümü

 

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda yetkili ve görevli yarı merciinin belirlenmesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri esas alınacaktır.

 

MADDE 6

 

Ödeme Şekli ve Temerrüt

 

ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. 

 

Kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması banka inisiyatifindedir.

 

Bankaya iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi/taksit sayısı Alıcı’nın bankası tarafından sağlanmaktadır.

 

Banka kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar Alıcı’nın bankasının inisiyatifindedir ve Satıcı’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda sayfalarımızda kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.

 

MADDE 7

Delil Anlaşması

 

Alıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 8

 

Konu

 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait …… alan adı altındaki internet sitesinden (kısaca “Site”) elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri, adetleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin (hepsi birlikte kısaca “Ürün” ya da “Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (kısaca “Kanun”) ve 27.02.2015 yürürlük tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 

 

MADDE 9

 

Sözleşme Konusu Ürünler

 

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli aşağıda belirtildiği gibidir.


Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyat

(KDV Dahil)

Ara Toplam

(KDV Dahil)

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Toplam Bedeli

…………-TL

Nakliye Bedeli

…………-TL

Toplam Bedel

…………-TL

Ödeme Şekli

 

Ödeme Planı

…………

Teslimat Adresi

…………

Teslim Edilecek Kişi

…………

Fatura Adresi

…………

 

 

MADDE 10

 

Alıcının Önceden Bilgilendirildiği Konular

 

Alıcı aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından internet sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce internet sitesinin ilgili sayfaları ve kısımlarındaki tüm genel ve özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 

Satıcı’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

 

Ürünler'in internet sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar,yöntemler,

 

Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen kullanım, kurulum, kullanım yeri vb. kısıtlamaları,

 

Ürünler'in Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,

 

Ürünler'in kurulum yerlerinin hazırlanması, ürün ile ilgili kurulum şartnamesinde yer alan teknik gerekliliklerin (elektrik-doğalgaz-su vb.) güncel yasa-yönetmelik vb. göre hazır edilmesinin Alıcı tarafından sağlanması,

 

Kurulumu gerekli olan ürünlerin, kurulumu ile ilgili servis sağlayıcısı bilgisinin Satıcı tarafından verilmesi gerektiğini ve Satıcı tarafından verilmeyen servis sağlayıcılarına kurulum yaptıramayacağının Alıcı tarafından bilinmesi,

 

Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,

 

Alıcı’nın cayma hakkına sahip olmadığı ürünler ve diğer mal-hizmetler,

 

Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği,

 

Cayma hakkı olan Ürünler'de, ürünün kullanım amacı dışında kullanılması ve/veya kullanım kılavuzunda yer alan kapasite vb. koşullar üzerinde çalıştırılması, Alıcı tarafından ürün üzerinde Satıcı tarafından onaylanmayan ve/veya Satıcı’nın sağladığı servis sağlayıcı dışında yaptırılan teknik vb. değişiklikler sonucunda Alıcı’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Satıcı'ya karşı sorumlu olacağı,

 

Cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürün/ürünlerin Satıcı’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve ürün/ürünler bedellerinin iadesi),

 

Fırsat ürünleri olarak tanımlanan ürünlerin özel şartları,

 

Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını, 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Alıcı Mahkemeleri'ne yapabileceği.

 

MADDE 11

 

Genel Hükümler

11 (onbir) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, …… tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

Satıcı

:

………

Alıcı

:

…………

Tarih

:

…/…/……